Bonsai

tin tức

Bonsai dáng trực 06

Không quá khó trong việc tạo dáng hay uốn tỉa cành, thân cây bonsai dáng trực mang yếu tố tự nhiên so với các thế dáng khác.
SẢN PHẨM KHÁC